کنترل فرسایش
ژئوتکستایل ها جایگزین فیلترهای دانه ای و تفکیک شده سنگریزه ای در زیر سنگ چینی ( rip rip) یا بلوک های بتون آرمه می گردند و در مواردی از جمله کانال های زهکشی، سواحل ،سیستم های حفاظتی و اسله و سدهای خاکی به کار می روند. بدون یک فیلتر ژئوتکستایل، عمل موج و حرکات آب، خاک های subgrade را در زیر مجموعه سنگریزه ای یا لایه آرمه فرسایش می دهند. تحلیل لایه subgrade مزیت آرمه یا مجموعه قلوه سنگ ها (rip rip) را تنزل می بخشد و موجب لزوم تعمیرات اساسی می گردد.
انتخاب ژئوتکستایل برای کنترل دایمی فرسایش شبیه زهکشی زیرزمینی می باشد. با این همه، کاربردهای کنترل فرسایش معمولا نیاز به ژئوتکستایل هایی با خواص استحکامی بالا هست. کانال های زهکش، سواحل، پل و سیستم های حفاظت از خوردگی سازه ها در اثر آب (آب خودگی) از موارد کاربردی این نقش از ژئوتکستایل می باشد.
بدون حضور ژئوتکستایل فیلتری، ضربات موج آب، مواد subgrade را از زیر پوشش سنگی یا بتن آرمه فرسایش می دهد. تخریب و فرسایش subgrade مزایا و عملکرد حفاظ سنگی یا آرمه را خنثی می سازد و موجب نیاز به تعمیر اساسی و پر هزینه می گردد.

دیوارهای محافظ
دیوارهای محافظ به مالکان خود این اجازه را می دهند تا کاربرد زمین خود را به حداکثر برسانند با این وجود ساخت یک دیوار سیمانی ثقلی، اغلب بخاطر ستگینی و گرانی غیر عملی می باشد.ژئوتکستایل ها بطور وسیع جهت استحکام بخشیدن به خاکریزها روی خاک های نرم، سیل بند و دیوارهای نگهدارنده به کار می روند، ژئوتکستایل ها از نظر بودجه ای، ساخت دیوارهای نگهدارنده را عملی می سازند در حقیقت یک ژئوتکستایل به کار رفته جهت دیوار نگهدارنده می تواند تقریبا با کمتر از نیمی از هزینه یک دیوار نگهدارنده سنتی ساخته شود. ژئوتکستایل های بافته مزایای چشم گیری نسبت به روش سنتی ماندد نصب آسان، ساخت راحت و توانایی استفاده از مواد خاکبرداری شده محل پروژه را دارا می باشند و همچنین ژئوتکستایل ها تقریبا نصف ژئو گرید ها هزینه دارند و به طور قابل ملاحظه ای نیروی کمتری را برای نصب نیازمند هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + هفده =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>