زهکشی زیر زمینی
ژئوتکستایل جایگزین فیلترهای خاکی متداول برای زهکشی تقریبا تمام ساختارها از جمله سیستم های کنترل آب زیرزمینی، تنش جاده ها، زیر ساخت های ساختمان، سدها و دیوارها می باشند. در مقایسه با فیلترهای خاکی سنتی، ژئوتکستایل علاوه بر ایجاد یک زهکش پیوسته و متناسب، خاکبرداری و تاثیرات زیست محیطی را کاهش داده و موجب کاهش عمده هزینه ها می گردد. ژئوتکستایل های بی بافت سبک وزن تا وزنکمتسط مناسب کاربرد فیلتر زهکش بوده و اجازه می دهند که آب زیر زمینی از هسته های زهکشی بگذرند و در عین حال از بسته شدن و گیر کردن سیستم زهکشی با خاک مجاور جلوگیری می کند. ژئوتکستایل نیمه سنگین بی بافت وقتی در تماس نزدیک با یک ژئونت یا سنگ زهکش قرار می گیرد می تواند ضایعات و خاک را فیلتر نماید و در عین حال به آب و مایعات شیمیایی اجازه عبور دهد.

کنترل نگهداری
کنترل ضایعات و پاکیزه سازی زمین نیاز به ژئوتکستایل هایی با خواص فیزیکی پایدار و کیفیت تولید مناسب دارد. در کاربردهای زیست محیطی ژئوتکستایل باید خواص مهم و حیاتی را در حالیکه در معرض محیط های شیمیایی هستند حفظ نماید. کاربرد ژئوتکستایل در فیلتراسیون مایعات و سیستم های جمعس اسری گاز و نیز محافظت از لایه ژئوممبرن، پو شش های ضایعات می باشد. ژئوتکستایل ها برای ضایعات شهری و محل دفن زباله ها و ضایعاتی مضر و خطرناک، تالاب های تصفیه پساب، همچنین مخازن نگهداری و کنترل ضایعات و دیگر سیستم ها ی نگهداری سطحی توصیه شده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + چهار =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>