حفاظت ژئوممبرن
ژئوتکستایل ها به طور موثر به عنوان بالشتک حفاظتی از لایه های کنترل ضایعات در مقابل سوراخ شدگی و صدمات دیگر حفاظت می کند.
لایه ای ژئوممبرن, سازه های پوشش دار و بی پوشش نبافته بسیار محکم برای تقویت سیستم های لایه ای و حفاظت از لایه های ژئوممبرن در مقابل فشارهای ناشی از اختلافات سطح به کار می روند. بدون لایه های محافظ, لبه تیز مواد زیر زمین و مواد زائد موجب آسیب دیدگی ممبرن شده و نهایتا از کیفیت و کارائی لایه ها می کاهد. لایه های ترکیبی به عنوان حفاظ در مقابل صدمات مکانیکی به کار می روند. لایه نبافته سنگین وزن با وزن حدود ۳۰۰-۵۰۰ گرمی, ژئو ممبرن ها را محافظت می کند.

سد سازی
کاربرد ژئوتکستایل در زمینه سدسازی برای ضد آب سازی و جلوگیری از نشت آب بدنه سد شده و از تخریب تدریجی آن جلوگیری می نماید. در این کاربرد, از ژئوتکستایل سنگین (معمولا oz16/yd)به عنوان لایه محافظ غشا ژئوممبرن (که نقش لایه غیر قابل نفوذ را نسبت به آن بازی می کند) استفاده می شود. ژئوتکستایل هم چنین به عنوان زهکشی سطحی دیواره سد و انتقال رطوبت به طهکش های پائین سد عمل می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

یک × 3 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>